Успешна конференция за приложението на високите технологии в помощ на децата с проблеми в развитието

Д-р Марта Бърнс и екипите на „Бонитатис“ и Европейския център по невронауки ви благодари за чудесната и ангажирана публика, която бяхте по време на конференцията „Как постиженията на модерната невронаука (науката за мозъка и нервната система) и високите технологии могат да помогнат на децата с аутизъм, дефицит на вниманието, хиперактивност, дислексия и обучителни трудности да достигнат пълния си интелектуален потенциал“! Както д-р Бърнс каза, високите технологии са изключително ефективни, но са просто още един полезен инструмент в работата с децата с проблеми в развитието – няма как да заменят нито терапевтите, нито учителите, нито лекарите, нито родителите. А днес залата беше пълна с такива незаменими хора. Успех на всички!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search