Изоставане в развитието

Детето ви има ИЗОСТАВАНЕ В РАЗВИТИЕТО, когато не преминава през ключовите етапи на развитието в очаквания период. Изоставане може да се случи в една или повече от следващите области: Фина и/или [...]