СЪДЕЙСТВАЙТЕ ЗА НАМИРАНЕТО НА ОКОНЧАТЕЛЕН ОТГОВОР НА ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЛЕКСИЯТА – УЧАСТВАЙТЕ В ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯТА

4-Dyslexia Licensed Logo (1)

Има ли връзка между дислексията и атипичната мозъчна латерализация?

Атипичната мозъчна латерализация, когато я има, причина ли е или следствие на дислексията?

Още от времето на Самюъл Ортон, т.е. почти 100 години вече (Orton, S., 1925), учените търсят отговор на тези въпроси и все още нямаме окончателни резултати дори по първия. Данните в научната литература са неконсистентни, а понякога дори противоречиви. Това може да се дължи на избора на инструменти и методи на тестване, на малките извадки, на хетерогенността на самата дислексия или на комбинация от тези фактори.

Една онлайн батерия от валидирани поведенчески тестове (вербален, визуален и двигателен) може да даде огромен принос в правилната посока, тъй като позволява лесното тестване на голяма извадка дислексици по целия свят, предоставяйки по този начин статистически значими резултати. Да се потвърди или отхвърли окончателно връзката между дислексията и атипичната мозъчна латерализация, би ни дало зелена светлина да се фокусираме наистина върху един трети въпрос, който аз като практикуващ терапевт, а не само изследовател, смятам за най-важния – Как да използваме това знание за по-добре индивидуализирани и ефективни интервенции?

Изследването е за деца в ученическа възраст (8-17 г.) с официална диагноза дислексия. То е сравнително бързо, забавно е и е анонимно. Въпреки че изследването е анонимно, всяко семейство може да узнае индивидуалните резултати на собственото си дете, ако прояви желание за това.

Ако проявявате интерес, моля последвайте линка, за да научите повече подробности за изследването и да регистрирате детето си за участие.

https://dyslexiaresearch-idlp-bg.blogspot.com/4-Dyslexia Licensed Logo (1)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search