Обучение по Rhythmic Movement Training

Това е поредната доведена до успешен край инициатива в посока въвеждане на нови за страната терапии за деца с проблеми в развитието, които са доказали ефективността си в чужбина. [...]