Аутизъм

АУТИЗМЪТ или РАЗСТРОЙСТВОТО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР, както е по-коректно да се нарича, представлява група сложни нарушения в развитието, които в различна степен и със значителни индивидуални разновидности, се характеризират с нарушена вербална и невербална комуникация, затруднена или липсваща социална интеракция, ограничени повтарящи се модели на поведение, както и с интереси и дейности, които са подчертано различни от тези на децата в норма.

Това са само видимите симптоми, които не ни показват какъв е реалния проблем, но в общи линии са единственото нещо, касаещо аутизма, около което специалистите нямат спорове. Що се отнася до причините, лечението и прогнозите, човек може да чуе всичко. Според някои аутизмът е нелечим, според други – напълно обратимо състояние. Можете да прочетете, че е генетично заболяване и също така, че напротив – не е, а е предизвикано от ваксините. Някои тестове показват, че аутизмът е натравяне с тежки метали, докато според други изследвания, се касае за бактериална, вирусна и/или гъбична инфекция. Според известен брой специалисти определено става дума за паразити, а други казват, че е валидно всичко споменато по-горе.

Теориите не спират дотук. Все повече хора вярват, че аутизмът би могъл да се дължи на модерните ултразвукови прегледи при проследяването на бременността и на телевизията и другите електронни устройства, в които децата ни се вторачват още от бебета. Много обвиняват безжичния интернет и останалите източници на електромагнитни полета или генетично модифицираните и химизираните храни. Има спор дори сред специалистите, които принципно приемат, че гастроинтестиналните проблеми засягат почти всички пациенти с аутизъм. Според едни от тях увредените черва пропускат в кръвотока токсини, които променят биохимията на мозъка, а според други е обратното – всичко тръгва от мозъка и нервната система или по-конкретно от вагус нерва, чието увреждане е това, което води до проблемите със стомаха и червата. Американският педиатър д-р Майкъл Голдбърг пък дори казва „Спрете да го наричате аутизъм! Това е невро-имунно заболяване”. Същата ситуация с множество противоречиви мнения и теории имаме и при поведенческите терапии, които се предлагат за аутизъм. Някои казват, че трябва да се изкоренят самостимулиращите и ритуалистични навици, докато други твърдят, че ключът е именно в обратното – това поведение да се следва, подкрепя и дори да се имитира.

Може би всички тези теории са грешни или пък всички те са верни… Все пак всяко човешко същество е една отделна Вселена. Затова и не е чудно, че всеки подход намира сред родителите последователи, които се кълнат в него като чудодейно спасение, както и такива, които казват, че по никакъв начин не е помогнал на детето им.

Ако правите редовно теста на Института за изследване на аутизма може да проверявате колко ефективна е терапията, която прилагате към момента. Може да намерите този линк и на нашата начална страница.
http://www.autism.com/ind_atec

В продължение на много години аутизмът е бил рядко срещан – засягал е едва 5 от 10 000 живородени деца. От началото на 90-те години насам обаче разпространението на това разстройство се е повишило драстично в целия свят. Въпреки че се повишава и информираността относно аутизма, липсват редовни, мащабни и по-детайлни статистически проучвания за това колко хора и в каква степен са засегнати в различните страни. Европейско проучване от 2012 година сочи, че приблизително 1 на 100 деца има разстройство от аутистичния спектър. Резултатите, които цитираме по-долу от статистиката на Центъра за контрол на болестите в САЩ също са отнесени към 2012 година, защото няма по-актуални официални данни. Според тях 1 на 68 деца има проява на разстройство от аутистичния спектър (1 на 42 момчета и 1 на 189 момичета). Също така, предишно проучване за периода 2006-2008 показва, че средно 1 на 6 деца в САЩ има някакъв вид нарушение в развитието.

В България няма официална статистика за аутизма, но няма причина да мислим, че ситуацията при нас е много по-различна от тази в САЩ или останалата част от Европа. А новите, макар и неофициални, данни за тези части на света вече са много по-стряскащи от цитираните.

ВСЕКИ ЕДИН ОТ СЛЕДВАЩИТЕ СИМПТОМИ МОГАТ ДА БЪДАТ РАНЕН СИГНАЛ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е В РИСК ОТ АУТИЗЪМ:

  1.  Липса на широки усмивки или други прояви на топлота и радост до 6-тия месец от развитието и след това.
  2. Никаква имитация и размяна на звуци, усмивки и други изражения на лицето до 9-тия месец.
  3. Никакво бърборене до 12-тия месец.
  4. Никаква размяна на жестове като сочене с пръст, показване или махане за „чао” до 12-тия месец.
  5. Никакви думички до 16-тия месец.
  6. Никакви смислени фрази от две думи до 24-тия месец.
  7. Загуба на реч, бебешко бърборене или социални умения на каквато и да било възраст.

По-долу ви предоставяме линк към интерактивния въпросник за риск от аутизъм на организацията AUTISM SPEAKS. Ако го попълните, резултатите ще ви покажат дали ви е необходима консултация със специалист относно вашето дете. Този линк може да откриете също и на началната ни страница.

https://www.autismspeaks.org/what-autism/diagnosis/mchat

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В РАЗВИТИЕТО

Сайтът на „БОНИТАТИС“ няма за цел да предоставя подробен преглед на всички нарушения в развитието или информация в детайли за всяко едно от тях. Поставяме си обаче за цел да запознаваме обществото с най-новите общовалидни за тези нарушения терапии, които все още не са широко известни, но са доказано ефективни. Нещо повече – стремежът на „БОНИТАТИС“ е да направи тези терапии достъпни за българските деца.

ЗАЩО ОБЩОВАЛИДНИ ТЕРАПИИ?

Не е нов фактът, че АУТИЗМЪТ, РАЗСТРОЙСТВОТО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ/РАЗСТРОЙСТВОТО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ И ХИПЕРАКТИВНОСТ, ДИСЛЕКСИЯТА И ДИСПРАКСИЯТА се застъпват в много аспекти. Приблизително половината от децата с дислексия имат и диспраксия, а около 30% от децата, диагностицирани с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, имат също и дислексия. Много деца с аутизъм са хиперактивни и имат дислексия и диспраксия. Също така значителен брой деца, диагностицирани първоначално с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, след година или две получават диагнозата аутизъм.
Безспорно са необходими още проучвания, но вече има достатъчно доказателства, че почти всички деца със споменатите по-горе разстройства имат подобни обучителни затруднения и поне два сериозни проблема на физическо ниво – храносмилателни нарушения и неврологично изоставане в развитието. Отвъд компетенцията на „БОНИТАТИС“ е да участва в дебата дали тези здравословни проблеми са част от причините за възникването на разстройствата или просто ги съпътстват. По-важното, което трябва да се има предвид е, че децата с тези нарушения в развитието отбелязват подобрение в състоянието си при прилагането на подходящ режим на хранене и програма със специфични упражнения, които имат за цел да преодолеят неврологичното изоставане в развитието. „БОНИТАТИС” твърдо подкрепя комбинирането на тези две стратегии като част от един още по-холистичен подход.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search