ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В РАЗВИТИЕТО

Сайтът на „БОНИТАТИС“ няма за цел да предоставя подробен преглед на всички нарушения в развитието или информация в детайли за всяко едно от тях. Поставяме си обаче за цел да запознаваме обществото с най-новите общовалидни за тези нарушения терапии, които все още не са широко известни, но са доказано ефективни. Нещо повече – стремежът на „БОНИТАТИС“ е да направи тези терапии достъпни за българските деца.

ЗАЩО ОБЩОВАЛИДНИ ТЕРАПИИ?

Не е нов фактът, че АУТИЗМЪТ, РАЗСТРОЙСТВОТО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ/РАЗСТРОЙСТВОТО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ И ХИПЕРАКТИВНОСТ, ДИСЛЕКСИЯТА И ДИСПРАКСИЯТА се застъпват в много аспекти. Приблизително половината от децата с дислексия имат и диспраксия, а около 30% от децата, диагностицирани с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, имат също и дислексия. Много деца с аутизъм са хиперактивни и имат дислексия и диспраксия. Също така значителен брой деца, диагностицирани първоначално с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, след година или две получават диагнозата аутизъм.
Безспорно са необходими още проучвания, но вече има достатъчно доказателства, че почти всички деца със споменатите по-горе разстройства имат подобни обучителни затруднения и поне два сериозни проблема на физическо ниво – храносмилателни нарушения и неврологично изоставане в развитието. Отвъд компетенцията на „БОНИТАТИС“ е да участва в дебата дали тези здравословни проблеми са част от причините за възникването на разстройствата или просто ги съпътстват. По-важното, което трябва да се има предвид е, че децата с тези нарушения в развитието отбелязват подобрение в състоянието си при прилагането на подходящ режим на хранене и програма със специфични упражнения, които имат за цел да преодолеят неврологичното изоставане в развитието. „БОНИТАТИС” твърдо подкрепя комбинирането на тези две стратегии като част от един още по-холистичен подход.

ИЗОСТАВАНЕ В РАЗВИТИЕТО

Детето ви има ИЗОСТАВАНЕ В РАЗВИТИЕТО, когато не преминава през ключовите етапи на развитието в очаквания период.

Изоставане може да се случи в една или повече от следващите области:

1). Фина и/или обща моторика: Фината моторика е свързана с способността да се използват малките мускули на ръцете. Бебетата си служат с нея, за да хващат предмети, а по-големите деца – за да строят кули от кубчета, да използват инструменти и пособия, да рисуват и т.н. Общата моторика е свързана със способността да се използват големите мускули на тялото. Благодарение на тях бебетата сядат, преобръщат се, изправят се и се научават да ходят, а по-големите деца скачат и се катерят.

2). Социални умения: Децата се нуждаят от тях, за да комуникират с останалите хора, което е невъзможно без умението да изразяват и контролират емоциите си. Това включва да се усмихват спонтанно или в отговор на нечия усмивка, да правят жестове или издават звуци с цел общуване или да поискат помощ (при по-големите деца).

3). Речеви и езикови умения: Те са свързани със способността на детето да разбира езика и да се изразява словесно. Появата на тези умения се вижда още при бебешкото гукане и бърборене. При по-големите деца се наблюдава развитието на тези умения, когато започнат да използват думите по предназначение и да разбират какво им се говори.

4). Познавателни или мисловни умения: Това е способността на детето да мисли, учи и решава проблеми. Тя започва с любопитството на бебето, което изследва света чрез очи, ръце и слух. Впоследствие се развива и детето научава наименованията на предметите от бита и действията от ежедневието, назовава цветовете, намира решение как да достигне играчка от полицата като се качи на стол и прочие примери.

5). Битови дейности: Това включва детето да може да се храни, облича и къпе само, както и да се приучи да ползва тоалетна, да си мие ръцете, да си прибира играчките и т.н.

NB! Говорим за ГЛОБАЛНО ИЗОСТАВЯНЕ В РАЗВИТИЕТО, когато детето има изоставане в усвояването на уменията в две или повече от горните области.

КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ ДАЛИ ДЕТЕТО ВИ ИМА ИЗОСТАВАНЕ В РАЗВИТИЕТО ИЛИ ПРОСТО ВРЕМЕННО ЗАБАВЯ УСВОЯВАНЕТО НА НЯКОИ УМЕНИЯ:

Нормалното развитие не означава усвояването на умения по стриктен график. Еднакво нормално е детето да проходи на 9 и на 15 месеца. Ако детето ви има кратковременно забавяне в усвояването на някое умение обикновено не е повод за притеснение и то само ще си навакса. От друга страна, ако детето ви продължително изостава с усвояването на нещата, които връстниците му умеят, е препоръчително да се консултирате с педиатъра му, който може да ви насочи към детски невролог или детски психиатър. Например, ако бебето ви не е проходило до почти 18-тия си месец, възможно е просто леко да се е забавило. Ако то обаче, освен че не прохожда, също така не лази или не може да се изправя на крака, има сигурни данни за изоставане в моторното развитие.

ПРИЧИНИ ЗА ИЗОСТАВАНЕ В РАЗВИТИЕТО:

Често не могат да бъдат открити причини за изоставане в развитието. Някои генетични увреждания (като синдрома на Даун и синдрома на чупливата Х хромозома), цепнатото небце и други вродени проблеми предизвикват изоставане. Сред рисковите фактори са още: вроден алкохолен синдром, заради това, че майката е консумирала алкохол по време на бременността; усложнения при раждането като преждевременно раждане, ниско тегло, или липса на достатъчно кислород; сериозни здравословни проблеми скоро след раждането; натравяне с олово; недохранване и др.

НАЙ-ВАЖНОТО:

Ако имате някакви съмнения, че бебето или детето ви не просто по-бавно усвоява някои умения, а има истинско изоставане в развитието, не се двоумете да споделите притесненията си с педиатъра му. Колкото по-рано се вземат мерки, толкова по-рано ще му помогнете да навакса без последствия за по-нататъшното му развитие.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search