ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В РАЗВИТИЕТО

Сайтът на „БОНИТАТИС“ няма за цел да предоставя подробен преглед на всички нарушения в развитието или информация в детайли за всяко едно от тях. Поставяме си обаче за цел да запознаваме обществото с най-новите общовалидни за тези нарушения терапии, които все още не са широко известни, но са доказано ефективни. Нещо повече – стремежът на „БОНИТАТИС“ е да направи тези терапии достъпни за българските деца.

ЗАЩО ОБЩОВАЛИДНИ ТЕРАПИИ?

Не е нов фактът, че АУТИЗМЪТ, РАЗСТРОЙСТВОТО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ/РАЗСТРОЙСТВОТО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ И ХИПЕРАКТИВНОСТ, ДИСЛЕКСИЯТА И ДИСПРАКСИЯТА се застъпват в много аспекти. Приблизително половината от децата с дислексия имат и диспраксия, а около 30% от децата, диагностицирани с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, имат също и дислексия. Много деца с аутизъм са хиперактивни и имат дислексия и диспраксия. Също така значителен брой деца, диагностицирани първоначално с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, след година или две получават диагнозата аутизъм.
Безспорно са необходими още проучвания, но вече има достатъчно доказателства, че почти всички деца със споменатите по-горе разстройства имат подобни обучителни затруднения и поне два сериозни проблема на физическо ниво – храносмилателни нарушения и неврологично изоставане в развитието. Отвъд компетенцията на „БОНИТАТИС“ е да участва в дебата дали тези здравословни проблеми са част от причините за възникването на разстройствата или просто ги съпътстват. По-важното, което трябва да се има предвид е, че децата с тези нарушения в развитието отбелязват подобрение в състоянието си при прилагането на подходящ режим на хранене и програма със специфични упражнения, които имат за цел да преодолеят неврологичното изоставане в развитието. „БОНИТАТИС” твърдо подкрепя комбинирането на тези две стратегии като част от един още по-холистичен подход.

ДИСПРАКСИЯ

Диспраксията е разпространено разстройство на развитието, свързано с координацията. Засяга фината и/или общата моторика при деца и възрастни. Може също да засегне и речта. Речевата диспраксия е позната също като апраксия.
Никой не знае със сигурност какво предизвиква диспраксията. Въпреки че не са проведени достатъчно проучвания, засега няма данни тя да е свързана с някакво мозъчно увреждане. Учените предполагат, че става дума за незрялост в развитието на невроните.
Диспраксията има отрицателни последствия в почти всеки аспект от живота на засегнатия индивид – образование, работа, всекидневни задължения и забавление. Дете с диспраксия може да има проблеми да се облече само, да си напише домашното или да кара колело. Възрастният с диспраксия може никога да не се научи да кара кола. Хората с това разстройство може също да имат проблеми с организацията и управление на времето. Други техни затруднения, нямащи общо с моториката, могат да бъдат свързани с паметта, възприятията и обработката на информация. Диспраксията често е съпътствана с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, с дислексия, с речеви разстройства и със социални, емоционални и поведенчески проблеми.

ПО-ДОЛУ ЩЕ НАМЕРИТЕ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ТОВА КАК ДИСПРАКСИЯТА МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ЧОВЕК ОЩЕ ОТ РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. КОЛКОТО ПО-РАНО ДЕТЕТО СЕ ДИАГНОСТИЦИРА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРИ СА ШАНСОВЕТЕ ДА МУ СЕ ПОМОГНЕ ДА ПОДОБРИ ЖИВОТА СИ И ДА СЕ СПРАВЯ В УЧИЛИЩЕ.

1). Бебета и малки деца с диспраксия късно достигат ключовите моменти в развитието си като преобръщане, сядане, ставане, прохождане и проговаряне.

2). Детето с диспраксия може да не е способно да тича, скача, хваща или рита топка като връстниците си.

3). Диспраксията може да попречи на детето да има нормален социален живот – то може да не знае как да се държи в компания и как да запазва приятелствата си.

4) Едно дете с диспраксия може да се затруднява да разбере понятия като „в”, „върху”, „пред”, „зад” и т.н.

5). Децата с диспраксия са бавни и колебливи при извършването на повечето действия. Те често падат и се затрудняват да се качват и слизат по стълби. Несръчни са също, когато се обличат.

6). Детето с диспраксия не може да реди пъзели или да сортира форми. То сякаш нищо не може да усвои инстинктивно, а трябва специално да бъде учено на всяко едно умение.

7). Ученикът с диспраксия няма добър захват за писане, трудно пише и среща проблеми при преписването от дъската.

8). Децата с диспраксия са неорганизирани, трудно помнят и/или изпълняват инструкции. Те могат да имат проблеми с математиката и с писането на разкази.

9). Учениците с диспраксия не харесват физическото възпитание в училище и избягват игрите.

НАЙ-ВАЖНОТО:

Има много специализирани упражнения, които могат да помогнат на хората с диспраксия да подобрят качеството си на живот. Ранното разпознаване на диспраксията дава възможност за ранна интервенция и практически мерки, които могат да помогнат детето ви да достигне пълния си потенциал.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search