„БОНИТАТИС“ е сдружение за деца с проблеми в развитието. Главният му фокус е върху разстройствата от АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР, тъй като именно те са свързани с най-тежките нарушения в развитието и с най-многото специални потребности. Въпреки това, състояния като РАЗСТРОЙСТВО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО/РАЗСТРОЙСТВО С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ, ДИСПРАКСИЯ и ДИСЛЕКСИЯ се застъпват в много аспекти с АУТИЗМА, както и едно с друго, и изглежда, че са породени от едни и същи причини и/или имат едни и същи съпътстващи заболявания. Затова не е изненадващо, че редица терапии са доказали еднакъв или подобен положителен ефект при всички тези състояния.

„БОНИТАТИС“ означава „НА ДОБРОТАТА”, „НА СПРАВЕДЛИВОСТТА”. Това е, което се стремим да бъдем, това е, което ни движи в името на всички деца с проблеми в развитието. Вярваме в нашите деца, в техния потенциал и в нашите знания и възможности да отключим този потенциал. Вярваме, че Прозорецът е винаги отворен. Можете да го видите и в нашето лого.

ПРОЗОРЕЦЪТ… Почти всеки родител на дете с аутизъм е чувствал как сърцето му спира и стомахът му се свива болезнено при „новината” за така наречения ПРОЗОРЕЦ. Това е метафора, в която ПРОЗОРЕЦЪТ представлява изходът от аутизма и се смята, че той е отворен само докато детето навърши 5 години. След тази възраст ПРОЗОРЕЦЪТ се затваря и детето остава заключено в аутизма завинаги. Ако сте родител на дете, което току-що е диагностицирано, и чуете тази метафора, тя неминуемо ви кара да изпаднете в паника и да се втурнете от терапия на терапия, да искате буквално да протегнете ръце през този ПРОЗОРЕЦ, да сграбчите детето си и да го измъкнете от там насила, без значение дали то иска или не. Ние от „БОНИТАТИС“обаче не вярваме, че ПРОЗОРЕЦЪТ някога се затваря. Несъмнено колкото по-рано се започне прилагането на подходящите методи и терапии, толкова по-добри са шансовете за по-бърз положителен резултат а, защо не, и за пълно възстановяване (дори в България вече има няколко такива случая). И все пак, сме виждали и чували достатъчно случаи на вече тийнейджъри, които започват да се справят толкова добре, че биват включени в общообразователната училищна програма, без нужда от специална помощ. Дори можем да цитираме случай на мъж с аутизъм, който проговаря след навършване на 30-годишна възраст! Така че, никога не губете надежда, дръжте този ПРОЗОРЕЦ винаги широко отворен в съзнанието си, проучвайте, четете, говорете с хора, които вече имат опит, правете всичко, което смятате, че е добро за детето ви, обичайте го безусловно, молете се и вярвайте, че един ден то само ще излезе от този ПРОЗОРЕЦ и ще се присъедини към нашия свят.

Краткосрочните цели на „БОНИТАТИС” са да въведе в България лечебни практики и терапии, които все още не съществуват в страната ни, но са доказали своята ефективност по света. Крайната ни цел е да ги обединим в единна холистична програма.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search